sábado, 21 de abril de 2018

ESTATUTOS aprobados pola Asemblea o 21 de abril de 2018

José Manuel Andión Fernández, como presidente do Club Ludo - Sociedade Deportiva

CERTIFICA

Que o contido destes estatutos anovados son o reflexo do aprobado na xuntanza extraordinaria de 21 de abril de 2018 que en Asemblea Xeral Extraordinaria procederon á aprobación dos mesmos.